Je klikt op een item in je menu en er verschijnt een artikel dat bij dat menu item hoort. Hoe krijg je dat nu voor elkaar?

De centrale spil in dit proces is de Categorie

De Categorie gebruik je om Menu en Artikel (inhoud) aan elkaar te koppelen.

Categorieën aanmaken
  • Ga naar het Controlepaneel
  • Klik op Inhoud > Categorieën
  • Klik boven in je scherm op Nieuw
  • Voer de Titel van de categorie in
  • Klik op Opslaan
  • De categorie is aangemaakt
Video uitleg