In deze opdracht ga je berekeningen maken uit hoofdstuk 3 van het boek Rekenen in de retail 1.

Maak daarvoor een Excel bestand aan met de naam H3 - BTW.

Maak elke opgave op een apart werkblad, geef het werkblad  het nummer van de opdracht.

Maak de opgaven:

5 - 6 - 7.

Klaar: lever het bestand in via Fronter.

H3 BTW