• Open het PDF bestand:
  Fotograferen een vak apart.      
 • Open in Word een nieuw leeg document.
 • Maak het PDF bestand met de aanwijzingen hieronder precies na:
   
 • Titel met Wordart, lettertype Book Antiqua 36pt.
 • Lettertype alinea 1 is verbreed met 2,5pt.
 • Lettertype alinea 1-2 Times new Roman 11pt, alinea 3-4 Arial Black 11pt.
 • Decoratieve initiaal in tekst, 3 regels omlaag.
 • Illustraties - zoek: 'licht' - 'idee' - 'fototoestel'.
 • Tekstterugloop Contour en Om kader.
 • Schuin, onderstrepen en uitvullen volgens voorbeeld.
 • Toelichting via Autovormen in werkbalk Tekenen.
 • Bewaar als: 2-Fotograferen.
 • Lever in via de Fronter-map:
   
  1.2 | INF | Opdrachten Word deel 1.