In deze opdracht ga je berekeningen maken uit hoofdstuk 1 van het boek Rekenen in de retail 2.

Maak daarvoor een Excel bestand aan met de naam H1 - Voorraadkengetallen.

Maak elke opgave op een apart werkblad, geef het werkblad  het nummer van de opdracht.

Maak de opgaven:

- Gemiddelde voorraad: 1.2.3 - 1.2.4 - 1.2.5 - 1.2.6 - 1.2.7.
- Omzetsnelheid: 1.4.14 - 1.4.16 - 1.4.18.
- Omzetduur: 1.6.23 - 1.6.25.

Klaar: lever het bestand in via Fronter.

Dl2H1.2 gemiddeldevoorraad