• Open het PDF bestand:
  Restaria 'Het warme broodje'.
 • Open in Word een nieuw leeg document. 
 • Maak het PDF bestand met de aanwijzingen hieronder precies na:
   
 • Figuur invoegen uit illustraties, zoek: eten.
  Let op: broodrooster beneden spiegelen.
 • Titels: Arial - 16 pt - Vet.
 • Tekst: Times New Roman - 12 pt.
 • Denk aan cursief, onderstrepen en uitlijnen.
 • Tekst opschuiven met de spatiebalk is natuurlijk uit den boze!
 • Bewaar als: 1-Het warme broodje.
 • Lever in via de Fronter-map:
   
  1.2 | INF | Opdrachten Word deel 1.